Dragi prijatelji, partneri, saradnici,

27. marta 2014 slavimo 3. rođendan Zavoda za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje NALAZ. Šarene tačkice sa našeg znaka postale su prepoznatljive i atraktivne svima: građanima BiH , koji trebaju vrhunsku laboratorijsku dijagnostiku, studentima, stručnjacima i naučnicima, koji tragaju za vještinama, znanjem i mjestom gdje svoje ideje mogu pretočiti u djelo, te prijateljima i poznanicima, koji tu zastanu, predahnu uz razgovor i kaficu.

U proteklim godina smo vrijedno radili na usavršavanju laboratorijske dijagnostike iz oblasti mikrobiologije, imunologije i biohemije. Održali smo više naučnih skupova sa međunarodnim učešćem, napisali desetine edukativnih brošura i popularnih članaka za novine, objavili nekoliko stručnih i naučnih radova, aplicirali na više naučnih projekta.

Ove godine želimo da naš rad još više prilagodimo Vašim potrebama za šta nam treba Vaša pomoć i Vaš savjet. Naša vrata su Vam uvijek širom otvorena, a Vaše mišljenje nam je veoma dragocijeno.

Zavod NALAZ

 

Dear friends, partners and co-workers,

On 27th of March 2014, Institute for Biomedical Diagnostics and Research “Nalaz” is celebrating its third birthday. Colourful dots of our logo have become familiar to all: citizens of BiH, in need of top of the line medical diagnostics, students, experts and scientists, who constantly seek to improve their skills, knowledge in a place where their ideas can be turned into reality, and our friends, who stop by, to have a chat and a cup of coffee.

In the past we have worked hard on improving our laboratory diagnostics in the field of microbiology, immunology and biochemistry. We organized several scientific conferences with international participation, written dozens of educational brochures and articles in popular newspapers and published several scientific papers, applied to several scientific projects.

This year, we wish to meet your needs even further but for that we require your help and your advice. Our doors are always wide open, and your opinion is much appreciated.

Institute “Nalaz”