Knautia sarajevensisDomaći naziv: Sarajevska prženica, sarajevska udovičica
Naučni naziv: Knautia sarajevensis (Beck) Szabó (Knautia lancifolia var. sarajevensis Beck)
Familija: Dipsacaceae
Status ugroženosti: Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
Endem Dinarida
Upotreba u tradicionalnoj humanoj terapiji: nema registriranih podataka, srodne vrste poznate kao antiseptici, adstringensi, ekspektoransi, laksativi, purgativi i dr.

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/glasnik/files/Issue%2043/5-45-48-Karalija-1.pdf

Elicitacija sekundarnih metabolita vrste Knautia sarajevensis (G. Beck) Szabó u kulturi in vitro

 

Knautia sarajevensis (Beck) Szabó

loading map - please wait...

Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.607417, 18.382120
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.791519, 18.636270
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.798459, 19.394340
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 44.214326, 17.668812
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.628234, 17.713273
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.783558, 18.174948
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 44.655496, 18.204574
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.723701, 18.218756
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.747364, 18.268423
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.818408, 18.270001
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.775597, 18.284483
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.966903, 18.296637
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.551674, 18.341189
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 44.083784, 18.404925
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.641369, 18.423434
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.934715, 18.448884
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.818538, 18.460632
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.649501, 18.466761
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.809605, 18.571384
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.379394, 18.571857
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.761276, 18.580759
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.765052, 18.614591
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.852999, 18.632048
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.231159, 18.715195
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.281478, 18.732952
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 44.143129, 18.780479
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 44.047945, 19.056097
Sarajevska prženica, Sarajevska udovičica: 43.352046, 19.058073

 

Referenca: (Đug, S., Muratović, E., Drešković, N., Boškailo, A., Dudević, S. 2013. Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine, knjiga 2. (Ed. Federalno Federalno ministarstvo okoliša i turizma). http://www.fmoit.gov.ba/download/Crvena/20lista/20Flore/20FBiH.pdf)