Mirsada Hukić
Mirsada HukićOsnivač Zavoda NALAZ
Prof.dr. Mirsada Hukić, spec. mikrobiologije
Član Evropske akademije nauka
Dopisni član ANUBIH
https://www.researchgate.net/profile/Mirsada_Hukic2
Amra Zvizdić
Amra ZvizdićDirektorica Zavoda NALAZ
Prim. dr. med. Amra Zvizdić, spec. mikrobiologije
Uža oblast interesovanja bakteriologija

NALAZ ima širom otvorena vrata talentovanim, radoznalim, kreativnim, mladim i manje mladim istraživačima, koji će tu naći mogućnost da svoje ideje pretoče u djelo.

U Zavodu NALAZ će sticati laboratorijske vještine i teoretska znanja. Tim iskusnih naučnika će im pomoći da pripreme projekte i ponude ih na različitim domaćim i međunarodnim konkursima.

NALAZ Tim

Aeta Čomor
Aeta ČomorŠefica Zavoda NALAZ
Mr. mikrobilogije Aeta Čomor, inženjer MLD
Admir Smailji
Admir SmailjiŠef Laboratorije za molekularnu dijagnostiku
Admir Smailji, dipl. inženjer MLD
Dženita Šeljmo
Dženita ŠeljmoŠefica Centra za bračnu neplodnost
Mr. mikrobiologije, Dženita Šeljmo, dipl. Biolog
Aida Dračić
Aida Dračić
Dr. vet. Aida Dračić, spec. mikrobiologije
Uža oblast interesovanja, ekologija i sanitarna mikrobiologija
Narcis Jusubašić
Narcis Jusubašić
dipl. Inžinjer MLD
Grozdana Beba Skoko
Grozdana Beba Skoko
Edukator
laboratorijski tehničar