Mirsada Hukić
Mirsada HukićOsnivač Zavoda NALAZ
Prof.dr. Mirsada Hukić, spec. mikrobiologije
Član Evropske akademije nauka
Dopisni član ANUBIH
https://www.researchgate.net/profile/Mirsada_Hukic2
Amra Zvizdić
Amra ZvizdićDirektorica Zavoda NALAZ
Prim. dr. med. Amra Zvizdić, spec. mikrobiologije
Uža oblast interesovanja bakteriologija

NALAZ ima širom otvorena vrata talentovanim, radoznalim, kreativnim, mladim i manje mladim istraživačima, koji će tu naći mogućnost da svoje ideje pretoče u djelo.

U Zavodu NALAZ će sticati laboratorijske vještine i teoretska znanja. Tim iskusnih naučnika će im pomoći da pripreme projekte i ponude ih na različitim domaćim i međunarodnim konkursima.

NALAZ Tim

Aida Dračić
Aida Dračić
Dr. vet. Aida Dračić, spec. mikrobiologije
Uža oblast interesovanja, ekologija i sanitarna mikrobiologija