Biohemijskim pregledom krvnog seruma, likvora i urina, te hematološkim pregledom krvnih ćelija, otkrivaju se brojni poremećaji u radu pojedinih organa, tkiva i ćelija.
Biohemijskim i hematološkim  pregledom se otkrivaju upalni procesi u organizmu, anemije, hormonalni poremećaji, prisustvo karcinoma, bolesti bubrega i jetre, srčani udar itd.

ANALIZA CIJENA
Sedimentacija 3.00
KKS 10.00
PT/INR 10.00
aPTT 10.00
Fibrinogen 10.00
D-dimer 29.00
Glukoza 5.00
Urea 5.00
Kreatinin 5.00
Holesterol 4.00
Trigliceridi 4.00
HDL/LDL 8.00
Lipidogram (Holesterol + Trigliceridi + HDL + LDL) 15.00
ALP (alkalna fosfataza) 10.00
AST (asparat-aminotransferaza) 6.00
ALT (alanin-aminotransferaza) 6.00
Hepatogram (AST, ALT, GGT, Bilirubin ukupni) 20.00
Bilirubin ukupni 5.00
Bilirubin direktni 5.00
BIlirubin (direktni, indirektni, total) 10.00
Proteini ukupni 5.00
Albumini 5.00
Gama glutamintransferaza (GGT) 5.00
Laktat dehidrogenaza (LDH) 8.00
Kreatin kinaza (CK) 10.00
Amilaza u serumu 7.00
Lipaza 20.00
Amilaza u urinu 10.00
Mokraćna kiselina 5.00
Željezo (Fe) 8.00
Fe + TIBC + UIBC 12.00
Natrij (Na) 5.00
Kalij (K) 5.00
Kalcij (Ca) 5.00
Hloridi (Cl) 5.00
Magnezij 10.00
Fosfor 10.00
Feritin 30.00
Folna kiselina 30.00
HbA1C 20.00
CRP (C-reaktivni protein) 10.00
Vitamin D 30.00
Vitamin B12 30.00
Osnovni biohemijski paket (KKS, SE, glukoza, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, bilirubin, željezo, kreatinin, urea, pregled urina sa sedimentom) 35.00
Mineralogram (Na + K + Ca + Cl) 12.00
Lipidogram (Holesterol + Trigliceridi + HDL + LDL) 15.00
Hepatogram (AST, ALT, GGT, Bilirubin) 20.00
Pregled urina sa sedimentom 5.00