Biohemijskim pregledom krvnog seruma, likvora i urina, te hematološkim pregledom krvnih ćelija, otkrivaju se brojni poremećaji u radu pojedinih organa, tkiva i ćelija.
Biohemijskim i hematološkim  pregledom se otkrivaju upalni procesi u organizmu, anemije, hormonalni poremećaji, prisustvo karcinoma, bolesti bubrega i jetre, srčani udar itd.

ANALIZA CIJENA
Sedimentacija 5.00
KKS 15.00
PT/INR 10.00
aPTT 10.00
Fibrinogen 10.00
D-dimer 50.00
Protein S 53.00
Protein C 50.00
Lupus antikoagulans (PTT-LA) 55.00
Glukoza 5.00
Urea 5.00
Kreatinin 5.00
Holesterol 5.00
Trigliceridi 5.00
HDL/LDL 10.00
Lipidogram (Holesterol + Trigliceridi + HDL + LDL) 20.00
ALP (alkalna fosfataza) 10.00
AST (asparat-aminotransferaza) 8.00
ALT (alanin-aminotransferaza) 8.00
Hepatogram (AST, ALT, GGT, Bilirubin ukupni) 26.00
Bilirubin ukupni 5.00
Bilirubin direktni 5.00
BIlirubin (direktni, indirektni, total) 10.00
Proteini ukupni 5.00
Albumini 5.00
Gama glutamintransferaza (GGT) 5.00
Laktat dehidrogenaza (LDH) 10.00
Kreatin kinaza (CK) 10.00
Amilaza u serumu 10.00
Lipaza 20.00
Amilaza u urinu 10.00
Mokraćna kiselina 5.00
Željezo (Fe) 10.00
Fe + TIBC + UIBC 15.00
Natrij (Na) 7.00
Kalij (K) 7.00
Kalcij (Ca) 7.00
Hloridi (Cl) 7.00
Magnezij 10.00
Fosfor 10.00
Feritin 35.00
Folna kiselina 35.00
HbA1C 20.00
CRP (C-reaktivni protein) 15.00
Mineralogram (Na + K + Ca + Cl) 28.00
Osnovni biohemijski paket (KKS, SE, glukoza, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, bilirubin, željezo, kreatinin, urea, pregled urina sa sedimentom) 50.00
Vitamin D 35.00
Vitamin B12 35.00
Osnovni biohemijski paket (KKS, SE, glukoza, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, bilirubin, željezo, kreatinin, urea, pregled urina sa sedimentom) 50.00
Mineralogram (Na + K + Ca + Cl) 28.00
Lipidogram (Holesterol + Trigliceridi + HDL + LDL) 20.00
Hepatogram (AST, ALT, GGT, Bilirubin) 26.00
Pregled urina sa sedimentom 5.00