Biohemijskim pregledom krvnog seruma, likvora i urina, te hematološkim pregledom krvnih ćelija, otkrivaju se brojni poremećaji u radu pojedinih organa, tkiva i ćelija.
Biohemijskim i hematološkim  pregledom se otkrivaju upalni procesi u organizmu, anemije, hormonalni poremećaji, prisustvo karcinoma, bolesti bubrega i jetre, srčani udar itd.

ANALIZA CIJENA
Sedimentacija 5.00
KKS 15.00
PT/INR 15.00
aPTT 15.00
Fibrinogen 15.00
D-dimer 35.00
Glukoza 5.00
OGTT 25.00
OGTT sa inzulinemijom 140.00
HbA1c 25.00
Urea 5.00
Kreatinin 5.00
Holesterol 5.00
Trigliceridi 5.00
HDL/LDL 10.00
Lipidogram (Holesterol + Trigliceridi + HDL + LDL) 20.00
ALP (alkalna fosfataza) 15.00
AST (asparat-aminotransferaza) 7.00
ALT (alanin-aminotransferaza) 7.00
Hepatogram (AST, ALT, GGT, Bilirubin ukupni) 25.00
Bilirubin ukupni 7.00
Bilirubin direktni 7.00
Proteini ukupni 5.00
Albumini 5.00
Gama glutamintransferaza (GGT) 7.00
Laktat dehidrogenaza (LDH) 15.00
Kreatin kinaza (CK) 15.00
Amilaza u serumu 10.00
Lipaza 25.00
Amilaza u urinu 10.00
Mokraćna kiselina 7.00
Željezo (Fe) 10.00
Fe + TIBC + UIBC 15.00
Natrij (Na) 5.00
Kalij (K) 5.00
Kalcij (Ca) 5.00
Hloridi (Cl) 5.00
Magnezij 10.00
Fosfor 10.00
Feritin 40.00
Folna kiselina 35.00
CRP (C-reaktivni protein) 15.00
Vitamin D 35.00
Vitamin B12 35.00
Osnovni biohemijski paket (KKS, SE, glukoza, AST, ALT, holesterol, trigliceridi, bilirubin, željezo, kreatinin, urea, pregled urina sa sedimentom) 40.00
Mineralogram (Na + K + Ca + Cl) 20.00
Lipidogram (Holesterol + Trigliceridi + HDL + LDL) 20.00
Hepatogram (AST, ALT, GGT, Bilirubin) 25.00
Pregled urina sa sedimentom 5.00