Allium ursinumDomaći naziv: (Medvjeđi luk, Srijemuš)
Naučni naziv: Allium ursinum L.
Familija:Liliaceae (Alliaceae)
Status ugroženosti:
Upotreba u tradicionalnoj humanoj terapiji: antihelminitik, antiinflamatik, antiagregant, antikoagulans, fungicid i dr.

 

 

 

Allium ursinum L.

loading map - please wait...

Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.953861, 17.682220
Medvjeđi luk, Srijemuš: 44.486292, 16.289083
Medvjeđi luk, Srijemuš: 44.156517, 16.589918
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.722897, 16.869119
Medvjeđi luk, Srijemuš: 45.013757, 16.911801
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.999830, 17.298141
Medvjeđi luk, Srijemuš: 44.042351, 17.398497
Medvjeđi luk, Srijemuš: 44.292598, 17.636669
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.798698, 17.951318
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.767569, 17.984092
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.576036, 18.189258
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.391295, 18.199654
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.702178, 18.255473
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.592882, 18.353433
Medvjeđi luk, Srijemuš: 43.878561, 18.667533
Referenca: (Beck Mannagetta G. 1903. Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka. Gymnospermae i Monocotyledones, Sarajevo, 1; Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009) Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić).