Satureja subspicataDomaći naziv: Klasoliki vrisak, crveni vrijesak
Naučni naziv: Satureja subspicata Bartl. ex Vis. (Satureja montana L. subsp. illyrica Nyman)
Familija: Lamiaceae (Labiatae)
Status ugroženosti: Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
Endem Balkanskog poluotoka
Upotreba u tradicionalnoj humanoj terapiji: analgetik, antispazmolitik, afrodizijak, astrigens, baktericid, karminativ, ekspektorans, fungicid, tonik i dr.

 

 

 

Satureja subspicata Bartl. ex Vis.

loading map - please wait...

Crveni Vrijesak: 43.842598, 17.032130
Crveni Vrijesak: 43.538432, 17.584140
Crveni Vrijesak: 43.636585, 18.182490
Crveni Vrijesak: 43.619306, 18.289050
Crveni Vrijesak: 43.285328, 18.530310
Crveni Vrijesak: 43.267762, 18.622140
Crveni Vrijesak: 44.476752, 16.207679
Crveni Vrijesak: 44.283135, 16.224355
Crveni Vrijesak: 44.338089, 16.270071
Crveni Vrijesak: 44.257144, 16.288986
Crveni Vrijesak: 43.947739, 16.591466
Crveni Vrijesak: 44.221410, 16.666162
Crveni Vrijesak: 44.077567, 16.688576
Crveni Vrijesak: 43.873623, 16.812068
Crveni Vrijesak: 43.722702, 16.869472
Crveni Vrijesak: 43.567982, 17.431939
Crveni Vrijesak: 43.608614, 17.602288
Crveni Vrijesak: 43.598409, 17.689048
Crveni Vrijesak: 43.629365, 17.713131
Crveni Vrijesak: 43.655849, 17.762317
Crveni Vrijesak: 43.348463, 17.822448
Crveni Vrijesak: 43.552915, 17.905354
Crveni Vrijesak: 43.608092, 17.962308
Crveni Vrijesak: 43.635672, 17.982739
Crveni Vrijesak: 43.776768, 18.015701
Crveni Vrijesak: 43.642880, 18.022146
Crveni Vrijesak: 43.604698, 18.022161
Crveni Vrijesak: 43.712430, 18.052478
Crveni Vrijesak: 43.537474, 18.068793
Crveni Vrijesak: 43.297816, 18.075298
Crveni Vrijesak: 44.676566, 18.082322
Crveni Vrijesak: 43.265574, 18.099997
Crveni Vrijesak: 43.498428, 18.156289
Crveni Vrijesak: 43.576091, 18.189956
Crveni Vrijesak: 43.487617, 18.243785
Crveni Vrijesak: 43.655751, 18.262249
Crveni Vrijesak: 43.656360, 18.277152
Crveni Vrijesak: 43.643272, 18.283882
Crveni Vrijesak: 43.651055, 18.287368
Crveni Vrijesak: 43.632225, 18.288089
Crveni Vrijesak: 43.465290, 18.330319
Crveni Vrijesak: 43.394068, 18.338492
Crveni Vrijesak: 42.743122, 18.344719
Crveni Vrijesak: 42.701800, 18.360404
Crveni Vrijesak: 43.607200, 18.376779
Crveni Vrijesak: 43.332205, 18.417815
Crveni Vrijesak: 42.885243, 18.423862
Crveni Vrijesak: 43.222478, 18.582712
Crveni Vrijesak: 43.251657, 18.638726
Crveni Vrijesak: 43.241633, 18.653389
Crveni Vrijesak: 43.226923, 18.665347

 

Referenca: (Đug, S., Muratović, E., Drešković, N., Boškailo, A., Dudević, S. 2013. Crvena lista flore Federacije Bosne i Hercegovine, knjiga 2. (Ed. Federalno Federalno ministarstvo okoliša i turizma).