Dođite u NALAZ po Vaš nalaz.

NALAZ Grbavica:

Adresa: Hasana Brkića 2, 71000 Sarajevo
Telefon: ++387 33 651 371
Mobitel: ++387 62 303 434
Email: info@nalaz.org

NALAZ Centar:

Adresa: Čekaluša 69, 71000 Sarajevo
Telefon: ++387 33 550 255

Email: nalaz@nalaz.org

NALAZ Korzo:

Adresa: Turalibegova 24, 75000 Tuzla
Telefon: ++387 35 257 474

Email: tuzla@nalaz.org

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak: 07:00h – 19:00h
Subota: 08:00h – 16:00h

Vaše ime (mandatorno)

Vaš Email (mandatorno)

Predmet

Vaša Poruka