Obaviti nuždu u čistu posudu ili na čistu površinu. Sakupiti dio uzorka stolice u čisti flakon* za stolicu. Donijeti u najkraćem mogućem roku u laboratorij.

*Flakon za stolicu je čista posudica sa špatulicom za uzimanje uzorka, i može se nabaviti u svakoj apoteci.