Zbog ogromne štete koju je nanijela društvenoj zajednici, pandemija COVID-19 se našla u samom vrhu interesa svjetskih medicinskih, ekonomskih i političkih autoriteta i institucija. Ova, kao i prethodne pandemije, jasno je pokazala da ni najrazvijenije zemlje svijeta nisu spremne da efikasno kontroliraju širenje pandemije. Među problemima koji su predstavljali prepreku u provođenju mjera zaštite i kontrole bile su: ne poznavanje uzročnika bolesti, nedostatak efikasne terapije i vakcine, panika, nedovoljna educiranost stanovništva, dezinformisanost, lažne informacije itd.

Zavod „NALAZ“ je bio aktivno uključen u laboratorijsku dijagnostiku COVID-19, ali i u aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), kroz projekt Epidemiološko lokacijsko-obavještajni sistem (ELIS), u vremensko i prostorno praćenje širenja bolesti u Bosni i Hercegovini, regionu i Svijetu, te pravovremeno informisanje stanovništva.

Inicijativa Centra za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije ANUBIH da nakon prestanka COVID-19 pandemije pokrene projekt „Biosigurnost u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini je prepoznata od Zavoda „NALAZ“ kao ulaganje u budućnost. Edukacija mladih iz oblasti biosigurnosti i biozaštite znaači bolje snalaženje i efikasnije reagovanje društva na sve buduće izazove, epidemije i pandemije. Zavod „NALAZ“ posjeduje intelektualne, naučno-istraživačke i infrastrukturne kapacitete da učestvuje u ostvarivanju postavljenih ciljeva Projekta:

 1. podići svijest učenika o postojanju i značaju mikrosvijeta;
 2. upoznavanje s opasnim uzročnicima bolesti i putevima njihovog širenja;
 3. upoznavanje učenika s važnošću stručnog, naučnog, globalnog i osobnog pristupa u sprečavanju širenja zaraznih bolesti;
 4. usvajanje odgovornog ponašanja prema svome i tuđem zdravlju u školi, porodici, društvu i okolišu.
 5. analiziranje potencijalnih opasnosti biološke opasnosti i načina prevencije;
 6. osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru;
 7. popularizacija nauke i istraživanja u STEM području kroz istraživački rad učenika;
 8. razvijanje saradničkog odnosa među učenicima, te učenicima i mentorima;
 9. razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audio materijala;
 10. poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

Laboratorije Zavoda „NALAZ“, Poslovnica „GRBAVICA“, Poslovnica „KOŠEVO“ i Poslovnica „TUZLA“ će u februaru 2014. godine otvoriti vrata za mlade istraživače.

Timovi stručnjaka iz oblasti laboratorijskih tehnologija i mikrobiologije će ih uvesti u čudesni svijet mikroorganizama, učiti ih da ga vole, da prepoznaju opasnost i da znaju zaštititi sebe i svoju okolinu.

 

TIMOVI ZAVODA „NALAZ“ UKLJUČENI U PROJEKT

VODITELJICA PROJEKTA: Akademkinja Mirsada Hukić

SEKRETAR PROJEKTA: prim. Dr. Amra Zvizdić, spec. mikrobiologije

KOORDINATOR: Anes Šljivo, biolog, smjer mikrobiologija

 

Poslovnica GRBAVICA

 • Amila Dilberović, dipl. ing. MDL
 • Taida Subotić, dipl. ing. MDL
 • Munevera Rekanović, lab. tehničar
 • Šejma Musić, lab. tehničar

Poslovnica KOŠEVO

 • Dr. vet. Aida Dračić Kurto
 • Mr. Adisa Ramić, dipl. ing. MDL
 • Mr. Nejra Korić, dipl. ing. MDL
 • Dženana Kožljak, lab. tehničar

Poslovnica TUZLA

 • Prof. dr. Fatima Numanović
 • Mr. farm. Jasna Hukić
 • Mr. Arnela Mulahmetović dial. ing. MDL
 • Selma Ibrahimbašić, dipl. ing. MDL
 • Amina Nurkić, dipl. ing. MDL