coronavirus-sars-300x259Naziv Corona virus potiče od latinske riječi corona što znači „kruna“ ili „aureola“, po čemu je ova skupina virusa dobila naziv Coronavirusi zbog svog karakterističnog oblika virusne partikule pod elektronskim mikroskopom koja liči na krunu.

Od otkrića ovog virusa, znanstvena literatura, baze podataka i različiti mediji su koristili naziv Novel Corona Virus (NCoV). Međutim, kako bi se osigurala ujednačenost i olakšala komunikacija o ovom virusu, studijska grupa međunarodnog odbora za taksonomiju virusa je odlučila da ovaj virus krunišu jedinstvenim imenom (MERS-CoV), što je skraćenica od Middle East respiratory syndrome coronavirus.

Porijeklo ovog virusa nije još razjašnjeno, smatra se da on može biti rezultat nove mutacije nekog virusa iz iste skupine.

Coronavirusi su RNA virusi iz familije Coronaviridae. Internacionalni komitet taksonomije virusa (ICTV) priznaje 4 roda u subfamiliji Coronavirinae:

Alphacoronavirus,

Betacoronavirus,

Gammacoronavirus i

Deltacoronavirus.

Ovaj soj coronavirusa nije ranije identificiran kod ljudi i karakterizacija cjelokupne genomske sekvence virusa pokazuje da pripada novoj vrsti coronavirusa roda Betacoronavirus koji se razlikuje od drugih poznatih coronavirusa i SARS-a.

Putevi transmisije

Putevi transmisije na ljude još nisu određeni. To je uobičajen problem sa emergentnim zoonozama, gdje ćesto postoje istovremene mogućnosti prenosa uključujući okruženje, životinjska i ljudska izlaganja. Kod ljudi, prenos coronavirusa između zaraženih pojedinaca i drugih može se dogoditi preko respiratornih izlučevina. To se može dogoditi direktno preko kapljica kašljanjem, kihanjem ili indirektno kroz dodirivanje kontaminiranih predmeta ili površina kao i pri bliskom kontaktu, kao što je dodirivanje ili rukovanje.

Klinička slika

MERS-CoV je virus koji uzrokuje respiratorne infekcije kod ljudi i životinja, uzrokuje povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj te teškoće sa disanjem, također može uzrokovati hroničnu pneumoniju i ponekad dovesti do otkazivanja bubrega. Novi virus je drugačiji od Corona virusa koji uzrokuje SARS (2003.) i različit je od endemskih ljudskih coronavirusa.

Laboratorijska dijagnostika

Skeniranje kontroliranom upE-RT-PCR probom je dostupno u 19 od 30 EU i EEA zemalja. Razvijeni su serološki testovi, ali zahtjevaju intenzivan rad, i također se počinju koristiti. Prisutnost unakrsno reaktivnih antitijela koja reaguju sa svakim gripi sličnim virusom se ispituje pomoću virus specifičnih rekombinantnih testova. Prisutnost anti – MERS-CoV antitijela je potvrđena testom neutralizacije virusa.

Može li se liječiti?

Ne postoji vakcina. Doktori još uvijek ne znaju koja je najbolja terapija, ali ljudi sa teškim simptomima trebaće intenzivnu medicinsku njegu da bi im se pomoglo. Sve kontrole predostrožnosti za sprječavanje širenja virusa se poduzimaju kod pacijenata sa potvrđenom dijagnozom. To uključuje izolaciju pacijenta, izolovanu njegu, i vođenje računa da svo osoblje nosi odgovarajuću zaštitnu opremu.

Prevencija

Kako bi se smanjio rizik i spriječilo širenje infekcije, jednostavne preventivne mjere su:

dobra respiratorna higijena, uključujući i pranje ruku,

izbjegavanje dodirivanja očiju, usta i nosa,

sanitarno odlaganje oralnih i nosnih pražnjenja, kao i

izbjegavanje kontakta s bolesnim ljudima.

Poslednji izvještaj

Od septembra 2012. godine do danas (29. Maj, 2013.), WHO je izvijestila o ukupno 49 laboratorijski potvrđenih slučajeva koji su zaraženi ovim virusom i o ukupno 27 smrtnih slučajeva u šest zemalja (Francuska, Njemačka, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Velika Britanija).

Literatura:

http://www.who.int/csr/don/2013_05_23_ncov/en/

http://www.who.int/csr/don/2013_05_29_ncov/en/index.html

http://www.cdc.gov/coronavirus/about/index.html

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/index.html

http://www.cdc.gov/coronavirus/ncv/overview.html

Studenti:

Nurković Selma
Šutković Dženita