Septembar 28, 2012

Humani papiloma virus

Upotrebom metoda molekularne dijagnostike može se detektovati prisustvo i veoma malog broja viralnih partikula u ćelijama sa površine grlića materice. U mnogim zemljama zapadne Evrope identifikacija prisutne infekcije sa humanim papiloma virusom predstavlja prvi i osnovni metod u prevenciji raka grlića materice. Prof. Dr Ermina Iljazovic Humani papiloma virusi (HPV) pripadaju familiji

by Nermin

by Nermin

by Nermin

by Nermin

by Nermin

by Nermin

by Nermin