Povjerite ga nama. Mi u NALAZ-u cijenimo Vas i Vaše vrijeme i ne namećemo suvišne obaveze. Svi rezultati analiza će u što kraćem roku stići u Vaš e-mail inbox, a originalne nalaze možete preuzeti kada vam bude prikladno. Pored toga, nudimo i opciju slanja nalaza na vašu kućnu adresu. Ubrzan način života nije prepreka zdravlju.
Za sva pitanja obratite se našem ljubaznom i stručnom timu na broj telefona 033 550 255, 033 651 371 ili na e-mail.

Vaš, NALAZ.

Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje NALAZ je savremena, po svom konceptu jedinstvena, medicinsko-dijagnostička i istraživačka laboratorija u kojoj se obavljaju analize iz oblasti mikrobiologije, imunologije, biohemije, hematologije i genetike, uz primjenu svjetskih standarda rada, stila i etike.

#nalaz #zdravlje #laboratorija #zavodnalaz #mikrobiologija #imunologija #biohemija #hematologija #genetika  #medicina #dijagnoza #istraživanje