Troponin i mioglobin su pored kreatin kinaze i kreatin kinaze-MB (eng.”creatine kinase-muscle/brain”) jedni od najvažnijih biomarkera koji ukazuju na stanje srčanog mišića, pojavu ishemije, srčanog zastoja, infarkta i opstrukcije rada srčanog mišića.

Troponin je kompleks regulatornih proteina koji su odgovorni za kontrakciju srčanog mišića. Koncentracija troponina se povećava nakon oštećenja srčanog mišića i ostaje povišena čak do dvije sedmice nakon srčanog udara.

Mioglobin je željezo i kisik vezujući protein koji se nalazi u mišićnim tkivima. Njegova uloga je jednaka ulozi hemoglobina u krvi, ali se inače, u zdravim okolnostima ne može naći u krvi. Mioglobin se otpušta i njegova koncentracija biva povišena u krvi tek nakon oštećenja srčanog mišića i samim tim služi kao marker srčanog infarkta.

 

PZU Zavod NALAZ u svojoj ponudi ima analizu koncentracije troponina i mioglobina po cijenama:

Troponin – 55 KM

Mioglobin – 55 KM

Nalaz je gotov unutar 24h.

Kopiju nalaza, prema Vašoj želji, šaljemo putem mail-a. Po originalne nalaze možete doći lično. Nazovite nas ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja.

Posjetite nas od ponedjeljka do petka od 7:30h do 16:30h i subotom od 8:00h do 12:00h.

NALAZ KOŠEVO: Čekaluša 69, Sarajevo, broj telefona 033 550 255.
NALAZ GRBAVICA: Hasana Brkića 2 (Shopping Centar Grbavica), Sarajevo, broj telefona 033 651 371.