korice-prednja2Poštovani,

bolnicke infekcije predstavljaju znacajni uzrok morbiditeta i mortaliteta hospitaliziranih bolesnika širom svijeta, te je njihovo sprjecavanje i suzbijanje jedan od važnih zadataka zaposlenika u zdravstvu. Napredak savremene medicine znacajno je unaprijedio dijagnostiku i terapiju razlicitih bolesti, ali je istovremeno otvorio nove mogucnosti nastanka bolnickih infekcija. Pokazalo se da i u 21. stoljecu 5-10 posto bolesnika primljenih u bolnicu stekne bolnicku infekciju. Suocen s rastucim problemom bolnickih infekcija u Bosni i Hercegovini, tim strucnjaka iz razlicitih oblasti medicine za vas je pripremio prirucnik „Prevencija i kontrola bolnickih infekcija u zdravstvenim ustanovama“. Ovaj prirucnik ima za cilj unaprijediti razumijevanje nastanka bolnickih infekcija, kao i pružiti rješenja za njihovu prevenciju i kontrolu. U potpunosti svjesni znacajne uloge i odgovornosti svakog od ucesnika u lancu pružanja zdravstvenih i servisnih usluga u zdravstvu, prirucnik smo koncipirali tako da se definiraju sve aktivnosti koje se poduzimaju oko bolesnika u toku kojih može doci do bolnicke ili laboratorijske infekcije: dijagnosticke i terapijske procedure, njega, ishrana i transport bolesnika. Za provodenje svake od ovih aktivnosti pripremili smo i ponudili smjernice i preventivne mjere za kontrolu i smanjivanje hospitalnih infekcija. Iskreno se nadamo da ce vam ovaj prirucnik stalno biti pri ruci i od koristi!

Mirsada Hukic

Knjigu možete nabaviti u NALAZ-u po cijeni od 40 KM.