Zbog učestale pojave urinarnih infekcija kod djece i odraslih PZU Zavod NALAZ daje popust na analizu paketa od tri urinokulture.
Cijena paketa od tri urinokulture* s antibiogramom je 25 KM.

Cijena važi do 31.5.2018.

Cijena jedne urinikulture s antibiogramom je 10 KM.

*Urin se uzima tri dana uzastopno od istog pacijenta i donosi u PZU Zavod NALAZ na analizu.
UPUTSTVO ZA PRAVILNO UZORKOVANJE URINA:

Kod ODRASLIH i STARIJE DJECE, koja kontroliraju mokrenje, najbolje je uzeti prvu jutarnju mokraću. Da bi se izbjegla kontaminacija urina prilikom prirodnog pražnjenja, potrebno je blagim sapunom i vodom oprati vanjske spolne organe. Prvi mlaz urina treba pustiti kako bi se njome otplavili mikroorganizmi koji žive u prednjem dijelu mokraćne cijevi, a potom u sterilnu posudu uzeti uzorak.
Za sakupljanje urina kod MALE DJECE koriste se pedijatrijske vrećice koje se stavljaju odmah nakon pranja vanjskih spolnih organa i odstranjuju odmah nakon dobijanja urina. Ako se urin ne pojavi u roku od 45 minuta stavlja se nova vrećica nakon ponovljenog pranja.
Urin za urinokulturu trebao bi se uputiti u PZU Zavod NALAZ odmah nakon uzimanja.
U cilju izolacije bakterija, urin se zasijava na hranljive podloge, tj. radi se URINOKULTURA.

Normalno, urin ne sadrži bakterije (on je sterilan). Ukoliko na podlozi porastu bakterije, urinokultura je pozitivna. POZITIVNOM URINU određuje se broj bakterija po mililitru urina, vrsta izolata, te se određuje osjetljivost tj. rezistencija na određene grupe antibiotika – ANTIBIOGRAM.

Obratite nam se od ponedjeljka do petka od 7:30h do 16:30h i subotom od 8:00h do 12:00h.

NALAZ CENTAR: Čekaluša 69 ili na broj telefona 033 550 255.

NALAZ GRBAVICA: Hasana Brkića 2, Shopping Centar Grbavica ili na broj telefona 033 651 371.