NOVO U NALAZU!

Zavod NALAZ je uveo novu metodu dokazivanja alergije na lijekove, koja je apsolutno sigurna za bolesnika, a uz to tačna i pouzdana. Metoda se temelji na određivanju speifičnih IgE-antitijela za sljedeće antibiotike: Penicillin G, Penicillin V, Ampicillin, Amoxycillin, Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin i Erythromycin.

Zbog straha od alergijskih reakcija, veliki broj ljudi izbjegava upotrebu nekih veoma aktivnih, gotovo idealnih, antibiotika.
Strah od alergijske reakcije, a posebno od anafilaktičkog šoka, je opravdan, a sa druge strane, ne selektivno izbjegavanje adekvatne antimikrobne terapije je opasno po zdravlje i život ljudi.
Kako bi se razjasnile nedoumice da li se radi o alergiji ili ne, potrebno je razlučiti alergijsku reakciju od neželjenih reakcija na lijekove zbog preveike doze antibiotika, interakcije sa drugim lijekovima, postojanja drugih, neinfektivnih bolesti, zbog kojih se neki od antibiotika “ne podnose” i ne smije koristiti, itd.

Do sada se dijagnoza alergije postavljala na osnovu istorije bolesti i kliničke slike. Laboratorijski testovi su se rijetko koristili jer su uključivali kožne testove i testove provokacije, koji su sez zbog mogučnosti izazivanja burne arergijske reakcije izvodili pod posebnim mjerama opreza u specijaliziranim ustanovama.
Zavod NALAZ je uveo novu metodu dokazivanja alergije na lijekove, koja je apsolutno sigurna za bolesnika, a uz to tačna i pouzdana. Za pregled se uzima krv bolesnika i laboratorijski obrađuje. Metoda se temelji na određivanju speifičnih IgE-antitijela za sljedeće antibiotike: Penicillin G, Penicillin V, Ampicillin, Amoxycillin, Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin i Erythromycin.

U donošenju konačnog mišljenja neophodno je da ljekar uzme u razmatranje sve medicinske parametre relevantne za postavjanje dijagnoze alergije.